Vetting satırı öğretmenleri vurdu

Okul hemşireleri, öğretmenler ve sekreterler ayrıca, kalifiye sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir kıtlıkla baş etmek için mücadele eden Calderdale konseyinden yardım istemişlerdir.
Çalışmada, birilerinin çocuklara yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı ve öğretmenlerin kontrol edilip edilmediğini öğrenmek için ajans kontrolleri de yer alıyor.
nitelikleri.
Batı Yorkshire bölgesinde gönüllüleri isteyen 100 okula yazılmış olan konsey, hareketin entegre çalışmaya yol açacağını iddia ediyor. Eleştirmenler eğitimsiz diyorlar, savunmasız çocuklar risk altında olabilir. Kamu sektörü sendikası Unison’dan Gary Firth şunları söyledi: “Kimse zararsız görevlere yardım etmek için uğraşıyor, ama bu, kendi alanlarında uzman olan insanlara ihtiyaç duyan hizmetimizin hayati bir parçası.”
Endişeli bir öğretmen şöyle dedi: “Ben iyi bir öğretmenim ama hiçbir şekilde iyi bir sosyal hizmet uzmanı değilim” dedi.