Telefon ve TV günümüzün yarısını alıyor

Bir raporda, her gün üç saat 45 dakika televizyon alışıyor.
Aynı zamanda günde yaklaşık dört metin mesajı göndeririz.
Bu iki etkinlik tek başına günde yüzde 45’e çıkabilir.
Medya Watchdog Ofcom tarafından hazırlanan rapor, “gümüş sörfçüler” in yükselişini buldu – 55 yaş üstü – bu oranın yarısından fazlası genişbant internet erişimine sahip olduğu anlamına geliyor.
15 ila 24 yaş grubu arasında, bu oran her biri 61’e çıkmakta, 25 ila 34 yaş arasındakiler de hızla yükselmektedir.
Zamanımızın yaklaşık beşte biri, örneğin, interneti kullanırken telefon görüşmeleri yapmak için çoklu görevlerde bulunur.
Birçoğumuz iPhone gibi akıllı telefonlarda internette dolaşıyor. BBC’nin iPlayer ve Sky Plus gibi isteğe bağlı hizmetler, TV izleyerek geçirdiğimiz zamanı artırdı.

    Ve zamanımızın dörtte biri sosyal paylaşım sitelerine harcanıyor, Facebook hala tercih edilen site.
Ortalama hane halkı, iletişim medyası için ayda 90 sterlin, geçen yıl yüzde dokuzu aştı.