İlişkiler: Bankalarla eşlerden daha uzun kalıyoruz

Ülkenin en uzun ilişkisinin ortalama uzunluğu, aynı cari hesapla geçirdiğimiz 16.5 yıl ile karşılaştırıldığında 14 yıldır.
Ankette, beşte biri, birikimlerini 30 yıldan fazla bir süredir aynı banka ile güvendi.
Santander Current Accounts için yürütülen araştırma, İngiliz yetişkinlerin yarısından fazlasının on yıldan fazla bir süredir bankalarına sadık kaldığını, ancak son yedi yıl içinde sadece yüzde yediten azının hesap sağlayıcısını üç kattan fazla değiştirdiğini ortaya koydu.
Opinya’nın 2.000 İngiliz parlamentosuna göre, Güneydoğu’daki müşteriler, aynı bankala ortalama 17.7 yıl süren en sadık değerdi.
Kuzeybatıdakiler bankaları geçmek için en hızlılardı ancak 15 yıl sonra.