Dr David Kelly: Üst düzey doktorlar yeni soruşturma talep ediyor

Resmi ölüm sebebi, hemoraji, halktan beri kanıtlar ışığında “son derece olası” diyorlar.
Üst düzey sekiz kişilik grup, eski bir koroner olan Michael Powers ve yoğun bakım tıbbı profesörü Julian Bion’u içermektedir. Koalisyon bakanları, Dr Kelly’nin ölümünün resmi versiyonundaki eksiklikler konusunda kaygıları en iyi nasıl karşılayacaklarını araştırıyorlar.
Bilim adamı 2003 yılında Oxfordshire’ın evinin yakınındaki ormanda bulundu ve Irak silah verileriyle ilgili bir BBC hikayesinin kaynağı olarak ortaya çıktı.
Mektubun imzacıları, Lord Hutton’un ölümü ile ilgili bir soruşturmanın sonuçlarının güvensiz olduğu konusunda ısrar ediyorlar. Dr Kelly’nin bileğine bağlı bir yara olan ulnar arterin yarası, yaşamı tehdit edici bir ihtimal değildi.
“Hayatı tehdit etmek için yetersiz kan kayıp olurdu” diyorlar. “Kaybolan kanın ve büyük damarlarda kalan kanın kantitatif bir değerlendirmesinin olmaması durumunda, ölümün kanamayla sonuçlandığı sonucuna varmak güvensizdir.”