Davos: kriz ve sonuçları

Avro bölgesi krizinin yol açtığı şok dalgası şimdi Brezilya, Rusya ve Çin gibi gelişmekte olan ekonomilere zarar veriyor. Bunlar, 2008 yılında kurtarmaya gelen ve finansal krizin büyük çapta küresel durgunluğa patlamasını engelleyen ekonomilerdi. En fakir ülkelerde her geçen gün daha fazla insan açlıkla boğuşuyor. Endüstri, daha iyi veya daha kötüsü, bu yeni koşullarla başa çıkmak için mücadele ediyor, ancak Davos’ta bu yıl karamsarlık havada asılı kaldı.